Välkommen!

Tantodalen är en liten förskola med 18 barn i blandad syskongrupp. Vi har fyra heltidsanställda. Tantodalen ligger vid Årstabrons fäste i bostadsområdet Tanto på Södermalm. Vi bedriver en temainriktad verksamhet med mycket utevistelse, lek och lärande. Vi är organiserade som ett föräldrakooperativ men köper in alla fasta tjänster som städning och matlagning.