Verksamhet

På Tantodalens förskola Arbetar vi för att uppmuntra barnens nyfikenhet och förmågor. Vi arbetar i tema terminsvis. Vi lägger stor vikt vid utevistelse och barnens egna lek, allt anpassat för den aktuella barngruppen och dess behov.
Lokalen är på 139 kvm

Området mellan de fem höghusen erbjuder en underbar utemiljö. Här är bilfritt och gott om olika lekplatser. På gården finns en stor sandlåda, lekstuga, klätterhus, en ordentlig gräsplätt och stora asfalterade gångar att cykla på.

Vi erbjuder barngruppen ett temainriktat arbetssätt. Vi har många aktiviteter utanför förskolan så som utflykter och teaterbesök flera ggr per termin. Vi har dans och rörelse i verksamheten varje vecka.

Vid inskolning av nya barn (främst små) så räkna med att detta tar 1-2 veckor enligt traditionell metod.