Historia

Det har bedrivits förskoleverksamhet i våra lokaler ända sedan 1970-talet – fram till år 2000 i kommunal regi.
Det har alltid varit en förskola med en avdelning och arton barn. I april 2000 beslutade sig kommunen för att
inte driva verksamheten vidare. Då bestämde sig föräldrarna för att starta ett föräldrakooperativ.

Bland föräldrarna/medlemmarna finns en brokig skara personer och yrkesgrupper representerade, både företagare och anställda i privat och offentlig sektor. I stort sett alla familjer bor i området.