Intresseanmälan

Intresserad? Så här går du vidare! 
Det första steget är att ställa sig i kö på Anordnarwebben.
Nästa steg är att besöka oss genom att ringa och boka en tid med personalen (073-702 23 53). Slutligen beslutar förskolans styrelse om tilldelning av förskoleplats i enlighet Stockholms stads turordningsregler:
  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen.
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  3. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.
Hjärtligt välkomna!